Home Alle Andere Ballen Mottenbal

Mottenbal


Een
mottenbal is een middel tegen (kleer)motten. Mottenballen zijn kleine witte balletjes en ze bestaan uit een chemische verbinding die gemakkelijk verdampt, en die zeer onprettig is voor de motten. De diameter van een mottenbal is tussen de 3 en 4 cm.
Het gezegde "uit de mottenballen halen" betekent: iets van lang geleden oprakelen. Dit refereert aan het feit dat kleding die moest worden bewaard altijd met mottenballen werd opgeborgen.

Vroeger bestonden mottenballen uit kamfer. Kamfer is een etherische olie, die een weinig desinfecterend werkt. Kamfer vormt witte tot transparante, wasachtige kristallen met een karakteristieke penetrante geur. Vervolgens gebruikte men naphtaleen in plaats van kamfer. Tegenwoordig gebruikt men geen naphtaleen meer, omdat dit licht ontvlambaar is, maar paradichloorbenzeen. Paradichloorbenzeen is bedoeld om mottenlarven te doden.
Zowel naphtaleen als paradichloorbenzeen hebben een sterke, doordringende geur, die door de meeste mensen onmiddellijk geassocieerd wordt met mottenballen.
Er zijn gevallen bekend van jongelui die mottenballen als drug gebruiken vanwege de verslavende stof paradichloorbenzeen.

Mottenballen worden vandaag de dag bijna niet meer gebruikt. Ze zijn in diskrediet geraakt, omdat
naphtaleen en paradichloorbenzeen kankerverwekkende stoffen zouden zijn.


Mottenbal
Mottenballen (Moth Balls) is een middel tegen (kleer)motten
Volg Balpoint op Twitter en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes